Digitális fogászat

Ahogyan az iparban vagy a személyes kiszolgáló eszközeinkben is naponta új lehetőségekkel jelentkezik a számítógépes technológia, úgy törvényszerűen a fogászatban is sok munkafolyamatban ad segítséget a gyorsabb és legfőképpen precízebb kivitelezéshez. Az alábbi felsorolásban azokat a legfontosabb területeket foglaljuk össze, ahol ez már kiforrottan a mindennapok részévé vált.

Komputer vezérelt sebészi tervezés, implantátum és csont beültetés

A továbbra sem nélkülözhető sebészi tapasztalat kiváló kiegészítője az a 3 dimenziós kép, amelyhez a CBCT segítségével jutunk hozzá. A CT kép és egy szoftver segítségével olyan sebészi sablont készíthetünk, amely a lehető legnagyobb biztonsággal adja meg a beültetendő implantátum tervezett helyzetét. Figyelemmel tudunk lenni a majdani fogpótláshoz való legoptimálisabb elhelyezésre, a csont legalkalmasabb befogadó területeire, és a fontos anatómiai képletek sérüléstől való védelmére. Mindezzel olyan lehetőséghez juttathatjuk betegeinket, mint a kevesebb posztoperatív panasszal járó beavatkozás vagy a műtétet követő azonnali fogpótlás. (lsd. még high-tech sebészet/navigált implantáció)

A számítógépes tervezés nagy segítségünkre lehet a csontpótlás legnehezebb eseteinél is, ahol a saját csont átültetés kellemetlen következményeit akarjuk elkerülni. A CT felvételen megjelenített csontdefektusba pontosan illeszkedő természetes csontot csavarokkal rögzítjük. A pontos illeszkedés szükségtelenné teszi a befaragás hosszú és nehéz folyamatát, így a műtét sokkal gyorsabb, a nagy felületű illeszkedés pedig biztonságos gyógyulást tesz lehetővé. (lsd. high-tech sebészet .)

Komputeres fogpótlás tervezés

Nem csak az orvosi oldal, de a fogművek elkészítéséért felelős fogtechnikai háttér is jelentős változáson ment keresztül. A fogtechnikai laborok hosszú évtizedeken keresztül elmaradhatatlan kellékei, mint a viasz formázó és fémöntő eszközök lassan eltűnnek a modern labor munkateréből. A szakemberek többségének szükségszerű jártassággal kell bírniuk a számítógépes tervezés és a komputer vezérelt faragógépek világában, hiszen ez a jelen.

A fogorvosi preparálás gyakran nagyító alatt történik. Az ehhez illeszkedő, kellően precíz fogművek lemintázásához bizonyos esetekben szájban használható szkennert is alkalmazhatunk, amivel a nagy precizitású analóg lenyomatnál is pontosabb információátvitelt és végeredményt várhatunk. A digitális, vagy digitalizált adatokat a számítógép képernyőjén mindenre kiterjedő körültekintéssel, tökéletes anatómiával és pontossággal tervezik meg. Ezután az információt a faragógép különböző anyagú fogpótlássá munkálja.

Természetesen az emberi közreműködés ebben az esetben sem nélkülözhető, hiszen a fogak végső, egyéni megjelenését adó kerámia leplezését, festését a fogtechnikus kézzel fejezi be. Ez a gyakran művészi képességeket igénylő feladat géppel csak részben végezhető.

Ideiglenes fogművek

A pontos tervezéssel beültetett implantátumok előre ismert helyzete lehetővé teszi, hogy az rögzülő pótlást már a műtét előtt elkészítsük. Így lehetséges, hogy gondosan előkészített tervezés után a beteg a műtét napján a beültetett implantátumokra tervezett és rögzített ideiglenes pótlással távozzon.

Bizonyos kezelések során, a gyógyulások időtartamára is ideiglenes fogpótlások készítése javasolt. Így tehát saját fogakra is készülhet komputerrel tervezett és faragógép által készített ideiglenes restauráció, ami a digitális tervezésnek köszönhetően teljes mértékben megegyezik a későbbi végleges pótlással.

Végleges fogművek

A hagyományos technológiákkal szemben a komputeres tervezés nagyságrendekkel precízebb illeszkedést tesz lehetővé. Akár a saját fogakra tervezett koronáról vagy hídról, akár implantátumon elhorgonyzott fogműről beszélünk, a komputerek segítségével tervezett váz, vagy akár teljes kerámia pótlás adja a jelenleg elérhető legmegbízhatóbb hosszútávú eredményt.