Esztétikai fogászat

Civilizált társadalmunkban a fogászat szerepe túlmutat az egészséges fogazat fenntartásán, és jelentős szerepet vállal egy magas esztétikai igény megvalósításában. Nem megfeledkezve arról, hogy a fogak egészséges volta minden kozmetikai elvárással szemben prioritást élvez, lehetőségeink vannak a harmonikus mosoly megteremtésére akkor, mikor a természet nem volt elég bőkezű e tekintetben. Lássuk mit jelent a hollywoodi mosoly a valóságban!

Az esztétikai fogászat egy gyűjtőfogalom: különböző technológiák magas szintű megvalósítása azzal a céllal, hogy a beteg arcformájához illő legharmonikusabb összképet megvalósíthassuk. Ez a munka mindig egy gondos tervezéssel kezdődik, amely során a páciens igényeit egyeztetjük a rendelkezésre álló lehetőségekkel. Az elkészült terv birtokában megkezdődhet a gondos előkészítés. Gyakran nagyító vagy akár mikroszkóp segítségével készítjük elő a fogakat, amely ez által a szokásos fogászati preparációnál több időt igényel. A technológiák egy része fogorvosi rendelőhöz, másik része fogtechnikai laboratóriumhoz kötött, ezért a legkedvezőbb esztétikai hatás elérése érdekében sokszor többszöri egyeztetésre van szükség. Mindezek eredményeként azonban elérhető a tökéletes természetes megjelenésű esztétikusan rendezett mosoly, amire a legtöbben vágyunk.

Fogfehérítés

Akit a sors szép formájú, rendezett fogsorral áldott meg és csupán fehérebb fogakról álmodik, annak különböző fogfehérítő eljárásokat tudunk ajánlani. A leghatékonyabb a rendelői fogfehérítés, ahol körülbelül egy óra alatt 2-3 árnyalatnyi világosodás érhető el. Kisebb hatóanyag tartalmú anyagokkal otthon is végezhető a fogfehérítés, amelyhez az egyedi sínt lenyomatvétel után fogtechnikus készíti el.

Néha előfordul, hogy a korábban gyökérkezelésen átesett fogak színe idővel megváltozik a környezetükhöz képest. Ilyen esetben szólóban, csupán az érintett fogon ajánlott végezni fogfehérítést.

Esztétikus tömés

A leggyakrabban alkalmazott eljárás az esztétikus tömés alkalmazása, ami nem egyenértékű a betegek körében „fehér” tömésként ismert megoldással. Szuvas üregek, felépítések esetén, vagy a front fogak területén szükséges javításoknál különleges rétegező technikával végezzük. Ennek során a fog anyagának különböző áttetszőségű és színű rétegeit erre tervezett speciális kompozit anyaggal külön építjük fel. Hozzáértést, jó esztétikai érzéket, és időt igénylő beavatkozás, amely azonban az eredetihez megtévesztésig hasonló (sokszor orvosok számára is alig észrevehető) tökéletes megjelenést eredményez. (lsd. tömések)

Esztétikus inlay

Ha a fog anyagának vesztesége nagyobb, két megoldás áll rendelkezésünkre.  Még élő, főképpen őrlőfogak területén készítünk esztétikus inlay-ket (betéteket), amelyeket fogtechnikus készít az orvos által előkészített üregbe, természetesen ugyanazzal az igénnyel, hogy észrevétlenül simuljon a többi érintetlen foghoz mind színben, mind pedig formában. (lsd. tömések)

Teljes kerámia korona

A másik lehetőségünk erősen destruált fogak felépítéséhez a teljes kerámia korona. Lévén, hogy az általánosságban használt fém alap hiányzik és a korona teljes egészében fogszínű anyagból készül, esztétikai hatása sokkal tökéletesebb. A felső metszőfogak esztétikája mindig attól függ, hogy mennyire sikerül utánozni a fog fényáteresztő képességét. A fémek használatának kiküszöbölése a természetes fogakhoz viszonyított minden hasonlatosságot nagyságrendekkel növel. Ezt a megoldást választjuk akkor is, amikor kisebb helyzeti rendellenességeket akarunk korrigálni vagy amikor gyökérkezelt fog elszíneződését akarjuk a frontfogak területén elfedni. (lsd. fogpótlás)

Héjak

A héjak kifejezetten esztétikai célból, helyzeti- vagy szín eltérések kompenzálására a front fogak régiójában alkalmazott megoldások. Megfelelően megtartott foganyag, és a metszőfogak jó anatómiai szituációja az előfeltétele annak, hogy ezt a gyönyörű, de igen idő- és munkaigényes restaurációt sikerrel végezzük.

Esztétikai sebészet

Gyakran szép formájú, egészséges fogak vagy jó pozíciójú és jól csontosodott implantátumok mellett sem elégedett a szemünk a végleges esztétikai eredménnyel. Előfordul, hogy ennek okaként a fogakat körülvevő ínyt, annak szöveti minőségét vagy elhelyezkedését tesszük felelőssé. Ez az úgynevezett „rózsaszín-fehér” esztétika: vagyis a hibátlan esztétikájú fog, és az azt körülölelő, szép lefutású egészséges íny harmonikus aránya.

Ennek létrehozása vagy korrekciója a parodontolális sebészet kifinomult, aprólékos eszközeivel lehetséges.

Ide tartoznak az fogíny visszahúzódásához társuló esztétikai zavarok is. A nem fogágybetegség okozta, esetlegesen hideg-érzékenységet előidéző, akár fognyaki kopással is kombinált ínyrecessziók korrekciója manapság már rutin beavatkozásnak számít.

Nem csupán a kevés vagy hiányos íny, de a túl vastag, túl „sok” lágyszövet is okozhat esztétikai problémát. Ennek tipikus esete az úgynevezett „ínymosoly”, amikor a fogak és az íny aránya az íny javára tolódik el, ezzel eredményezve diszharmónikus összképet. Ez a zavar egy laikusnak is könnyen feltűnik, hiszen ilyenkor a fogak túl „kicsik” és az ínyből túl sok látszódik mosolygáskor. Ennek megoldására is az esztétikai sebészet szolgál.

Cirkónium – a legfogszerűbb implantátum

Bár a titánium implantátumokkal szerzett tapasztalatok annak hosszútávú létjogosultságát igazolják, mégis régóta folynak kísérletek fogszínű implantátum létrehozására. Ennek elsősorban a kedvezőbb esztétikai eredmény elérésében van szerepe. Olyan, a fronttájékon létrejött foghiányoknál, ahol a magas mosolyvonal és az esetleges vékony ínytípus miatt az implantátum nyakánál enyhe szürkeség látható, csak a fehér implantátum adhat tökéletes megoldást.


Úgy tűnik azonban, hogy a cirkónium implantátum beültetésében nem csupán az esztétikai előny játszik szerepet. A megfigyelések során kiderült, hogy a cirkóniumnak a szövetekre gyakorolt hatása a regeneráció irányába hat, mert a gyógyulás alatt létrejött csont és lágyrész kapcsolat szorosabb és megbízhatóbb, mint a titánium implantátumok mellett. Az általunk választott rendszer, a Patent™, egy teljesen új koncepcióval még a többi fehér implantátum között is kiemelkedő. Különlegességét és előnyét a tökéletesen résmentes kapcsolódások adják, ami hosszú távon képes kiküszöbölni az egyetlen komoly sikertelenségi tényezőt, a periimplantitiszt, vagyis az implantátumok nyaka körüli gyulladást.