Implantológia

Műgyökér beültetés

A fogászati implantátumokat a hiányzó természetes fogak helyettesítése céljából helyezzük az állcsontba. Implantátum kerülhet minden fog helyére, önállóan helyettesítve azokat, de a beültett műgyökerek összekötve hordozhatnak hidakat, vagy kivehető pótlás elhorgonyzására alkalmas elemeket is.  Az elérhető eredmény szorosan összefügg a kiindulási helyzettel.

Ha a fennálló fogatlanság kevés csontveszteséggel járt, akkor a beültetést követően tökéletes, vagy az eredetihez nagyon hasonló, - legfeljebb kis kozmetikai megalkuvással járó - megoldás várható. Ha a régóta fennálló foghiány súlyos csontveszteséggel járt, akkor a beültetés eredményeként egy olyan stabil fogmű készíthető, amely a mások számára látható területeken ugyan esztétikailag kifogástalan, azonban a tisztíthatóságot lehetővé tevő speciális kialakítása miatt az ínyhez közeli részeken az implantátum nyaka felismerhető és egyes esetekben műínnyel leplezett.

Az implantátumok gyógyulás utáni élettartama elsősorban higiéniai tényezőktől, tehát a páciens otthoni fogápolásától függ. Minden esetben szükséges az erre kifejlesztett fogköz-tisztító eszközök, illetve szájzuhany használata.

Az implantációra jelentkező beteg kezelőorvosától tájékoztatást kap arról, hogy milyen eredmény várható a műgyökér beültetése után, de arról is, hogy milyen következményei vannak annak, ha a fogát nem pótoljuk. Felvilágosítjuk az összes alternatív lehetőségről, azok előnyeiről és hátrányairól. Az írásbeli tájékoztató kitér az implantáció lehetséges szövődményeire is.

Azonnali implantáció

Szerencsés esetben a fog eltávolítását követően azonnal beültetjük az implantátumot. Ezzel minimálisra csökken a gyógyulás alatt elszenvedett csontveszteség, valamint a páciensnek csupán egyszer kell átélnie a sebészi beavatkozás kényelmetlenségeit.

Azonnali terhelés

Bizonyos kedvező feltételek teljesülése esetén akár azonnal terhelhető a beültetett implantátum, vagyis röviddel a műtétet követően fogakat kaphat!  Az így készült ideiglenes fogmű esztétikailag és funkcionálisan szinte egyenértékű a véglegessel. Ez lehetőséget ad arra, hogy az implantátumok végleges gyógyulásáig tartó több hónapos időszakot egy kényelmesebben viselhető megoldással vészelje át a páciens. Továbbá kedvező tapasztalatokat nyerünk a később évtizedekig viselt végleges megoldás esztétikai kialakításához is.

Ideiglenes implantátum

Implantáció vagy csontpótlás esetén előfordulhat, hogy az ideiglenes fogpótlás rögzítésére sem saját fog, sem pedig implantátum nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben az állcsont azon részeire, ahol az a végleges pótlást nem zavarja, ideiglenes implantátumokat helyezünk el azzal a céllal, hogy azok segítsék az ideiglenes fogpótlás helyben tartását. Ezeket az implantátumokat legtöbbször a gyógyulási periódus végén eltávolítjuk. Sor kerülhet ideiglenes implantátum beültetésére akkor is, ha az szükséges a 3D-s computeres implantátum tervezéshez vagy fogszabályzó kezeléshez.

Cirkónium – a legfogszerűbb implantátum

Bár a titánium implantátumokkal szerzett tapasztalatok annak hosszútávú létjogosultságát igazolják, mégis régóta folynak kísérletek fogszínű implantátum létrehozására. Ennek elsősorban a kedvezőbb esztétikai eredmény elérésében van szerepe. Olyan, a fronttájékon létrejött foghiányoknál, ahol a magas mosolyvonal és az esetleges vékony ínytípus miatt az implantátum nyakánál enyhe szürkeség látható, csak a fehér implantátum adhat tökéletes megoldást.


Úgy tűnik azonban, hogy a cirkónium implantátum beültetésében nem csupán az esztétikai előny játszik szerepet. A megfigyelések során kiderült, hogy a cirkóniumnak a szövetekre gyakorolt hatása a regeneráció irányába hat, mert a gyógyulás alatt létrejött csont és lágyrész kapcsolat szorosabb és megbízhatóbb, mint a titánium implantátumok mellett. Az általunk választott rendszer, a Patent™, egy teljesen új koncepcióval még a többi fehér implantátum között is kiemelkedő. Különlegességét és előnyét a tökéletesen résmentes kapcsolódások adják, ami hosszú távon képes kiküszöbölni az egyetlen komoly sikertelenségi tényezőt, a periimplantitiszt, vagyis az implantátumok nyaka körüli gyulladást.Egy fog pótlása - Implantátumon rögzülő korona

Egy hiányzó fog pótlására kedvező csontviszonyok mellett a legalkalmasabb lehetőség fogászati műgyökér (implantátum) beültetése. Különösen előnyös ez akkor, ha a szomszédos fogak egészen, vagy közel ép állapotúak.

Az alternatívaként szereplő hagyományos híddal szemben ezen egészséges fogak megőrzése mind kozmetikailag, mind funkcionálisan megcáfolhatatlan értéket jelent. Az így elhelyezett implantátumra támaszkodó fogmű esztétikailag és a teljes rágóerő tekintetében is a természetessel egyenértékű lehet. A front régióban, ahol a kozmetikai hatás miatt az esztétikai elvárás a legmagasabb mind az implantátum felépítménye, mind az azon rögzülő korona készülhet fémmentes anyagból (cirkónium).

Az implantátumokon elhorgonyzott fogművek rögzítése ragasztással és csavarozással is megvalósítható. Ez utóbbi előnye, hogy bármilyen szükséges esetben a felépítmény részek roncsolás nélkül eltávolíthatók.

Több fog pótlása - Implantátumon rögzített híd

Nagyobb foghiány esetén nem szükséges minden egyes hiányzó fogat implantátummal helyettesíteni. Általánosságban azt mondhatjuk: minden második fognak megfelelően elhelyezett implantátum képes hordozni a fogművet. Nincs akadálya annak, hogy a fogakat a természeteshez hasonló módon, foganként pótoljuk implantátummal.

Összes fog pótlása

Implantátumos körhíd

Ha nincs mód kettőnél több fog megtartására egy állcsontban, azonban a kedvező csontviszonyok az implantációt lehetővé teszik, akkor a legtöbb esetben a kizárólag implantátumos rögzítettségű megoldásokat szoktuk választani. Ez hosszú távon megbízhatóbban, kiszámíthatóbban teljesíti feladatait. Ha a fogveszteség után az állkapocs csont kiterjedése jól megtartott, lehetőség van a fogat helyettesítő implantátumokra hidat rögzíteni.

All -on - 4, All - on - 6

(Négy vagy több implantátumon csavarral fixen rögzülő fogpótlás)

Az utóbbi időben kifejlesztett, a teljes fogatlan állapot rehabilitációjára szolgáló népszerű eljárás. Különös előnye, hogy kevés számú, de nagy felületű implantátum beültetésével rögzített pótlás készítését teszi lehetővé. Jól megválasztott esetekben akár azonnali rögzített fogpótlás készítésére is lehetőség nyílik, ezért a végeredmény nagyon látványos. Fontos azonban tudni, hogy nem minden fogatlan állapot alkalmas erre a típusú megoldásra és hogy a fogmű tisztítása különös gondosságot, odafigyelést, némi ügyességet és rendszeres professzionális szájhigiénés gondozást igényel.

Az implantátumok száma a beültethető implantátum méretétől, illetve az állcsont minőségétől függ. Általánosságban mondhatjuk, hogy a felső állcsontba 6, az alsó 4 implantátum elhelyezésével nyílik módunk rögzített pótlás készítésére. Hogy a megfelelő megtámasztottság létrejöjjön, gyakran szükség van az implantátumok tengelyének módosítására, így a szokásostól eltérő szögben való elhelyezésére.

Ez a típusú pótlás nem csupán a hiányzó fogakat, hanem az elveszett foggyökereket körülvevő kemény és lágyszöveteket (ínyt) is pótolja.

Mindig a fogorvos által oldható formában (csavarral) rögzítjük, ez lehetőséget ad arra, hogy meghatározott időközönként a pótlást a rendelőben végzett professzionális tisztítással tartsuk karban.

További előny még, hogy a fogműben keletkező esetleges sérülések, szükséges javítások a csavaros rögzítettség lehetőségén keresztül könnyen elvégezhetők.

Stéges fogsor

Az implantátummal rögzített pótlások legnépszerűbb változata. Kevés kivétellel mindenkinek elkészíthető.

Legnagyobb előnye, hogy funkcionálisan és esztétikailag a rögzített pótlásokéval megegyező eredmény érhető el, azonban a fix pótlások viselésének kényelmetlenségeit kiküszöböli. Így például nem szükséges nagy mennyiségű megtartott csont, az ajkak esztétikai megtámasztottsága könnyen megvalósítható, mert az implantátumok helyzete függetlenné tehető az esztétikai zónától. Rendkívül könnyen tisztítható, ezért az implantátumok körül kialakuló gyulladásos szövődmények ritkák és kezelhetőek. Bármilyen javítás a fém alkatrészek cseréje nélkül könnyedén és költséghatékonyan elvégezhető. Az arc idős emberekre jellemző kedvezőtlen esztétikájának, vagyis a harapási magasságnak a helyreállítása legeredményesebben ezzel végezhető el.

Az általunk használt implantátumok:
Straumann Neodent®
Patent™
Megagen®
ICX®